TR EN RU

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Firmamızın değişmez prensipleri; daima başarı, sorunsuz hizmet, zamanında teslimat ve kalitedir. Bu prensiplerle yoluna devam eden firmamız sizlere çok daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Şirketimiz Kalite politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

  • ·           Firmamızın tüm çalışanların katılımı ile gelişen ve değişen müşteri isteklerini, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, en ekonomik şekilde ve istenilen teslim süresi içinde hizmet sunarak müşterilerimizi memnun etmek,
  • ·           Hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek, yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir firma olmak
  • ·           Yasalara, Mevzuatlara tavizsiz uymak
  • ·           Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileşme sağlamak
  • ·           Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
  • ·           Tüm faaliyetler kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk ve fırsat değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak risk önleme kültürünü yerleştirmek
  • ·           Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmak

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.

GENEL MÜDÜR                                                                                        

mavera interaktif